/

کارآموز

تبریز, ایران

Short summary of the job: A sales job for smart people and can learn quickly new industries management practices. You will be in charge of the full sales cycle from the opportunity qualification to the negotiation, going through astonishing product demos.

مسئولیت ها

چرخه کامل فروش

رسیدن به اهداف ماهانه

ایلات متحده + کانادا

چالش ها

چرخه کامل فروش

رسیدن به اهداف ماهانه

ایلات متحده + کانادا

توانایی‌ها

چرخه کامل فروش

رسیدن به اهداف ماهانه

ایلات متحده + کانادا

چرا این شغل عالیست؟

  • No outbound calls, you get leads and focus on providing value to them
  • شما نرم افزار مدیریتی را به مدیران SMEs می فروشید: افراد و پروژه های جالب
  • دامنه برنامه های بزرگ: CRM، MRP، حسابداری، موجودی، منابع انسانی، پروژه Mgt و غیره.
  • هماهنگی مستقیم با مشاوران عملیاتی برای صلاحیت و پیگیری
  • کمیسیون بالا برای عملکرد خوب
پیچیدگی کار:
ارتقاء شخصی:
بی ثباتی شغل:
امنیت شغلی:
Overachieving Possibilities:
اندازه تیم / شرکت:

10 / 40 نفر

اندازه متوسط قرارداد:

$15k

چرخه فروش

3 ماه

توسعه شرکت:

50% YoY

Company Maturity:

Profitable

منافع

بهداشت و درمان، دندانپزشکی، قدرت دید، بیمه عمر، حساب قابل انعطاف هزینه ها (FSA)، حساب پس انداز سلامت (HSA)

PTOs

مرخصی های استحقاقی، استعلاجی، تعطیلات

Save on commute

مزیت های قبل از مالیات مسافر هر روزهbr
(پارکینگ و حمل و نقل)

برنامه های تخفیف

محصول دارای برند و خدمات در دسته بندی هایی مانند مسافرت، الکترونیک، سلامت، تناسب اندام، تلفن همراه، و غیره

مکان اولیه

Only a couple blocs from BART, Caltrain, Highway 101, carpool pickup, and Bay Bridge.

رویدادهای حمایت شده

Tuesday Dinners, Monthly Lunch Mixers, Monthly Happy Hour, Annual day event

فعالیت ورزشی

Play any sport with colleagues and the bill is covered

خوردن & آشامیدن

Peet's and Philz coffee provided all day to order and pantry snacks