/

متصدی تدارکات و خدمات

تبریز, ایران

آنچه از شما انتظار داریم:

انجام خرید های شرکت، امور محوله خارج از شرکت، وصول و پیگیری مطالبات، نظافت و بهداشت شرکت، آماده نگهداشتن شرکت از لحاظ تامین رفاه کارکنان.

مسئولیت ها
 • وصول چک ها

 • پیگیری مطالبات و قراردادها

 • انجام کارهای بانکی، چاپی، سفارش و دریافت و امور محوله خارج از شرکت

 • بررسی، انتخاب، سفارش و خریدهای شرکتی

 • کلیه امور نظافت شرکت

 • نظارت بر روی مسائل ایمنی و بهداشتی ساختمان

 • انجام تعمیرات جزئی و اطلاع رسانی به مدیر در صورت نیاز به تعمیر اساسی

 • حفظ و نگهداری منابع و وسایل شرکت

 • خرید وسایل پذیرایی و نگهداری آن ها

 • آماده سازی مقدمات پذیرایی و پذیرایی از مهمانان جلسات و ارباب رجوع و کارکنان شرکت

مهارت های الزامی
 • داشتن حداقل مدرک دیپلم

 • داشتن حداقل یک سال سابقه کاری مرتبط

 • روابط عمومی بالا

مهارت هایی که مزیت محسوب می شوند
 • روابط عمومی

 • اصول و فنون مذاکره

 • رانندگی

چه چیزهایی در این شغل عالی است؟

 • آشنایی و همکاری با یک تیم عالی تشکیل شده از افراد با تجربه و پویا

 • بدون روز شروع مشخص. ما در تمام طول سال نیروی جدید استخدام می‌کنیم.

 • مسئولیت و استقلال واقعی را در یک شرکت در حال پیشرفت سریعا بدست می آورید.

 • تاریخ شروع مشخص نیست، ما در تمام طول سال استخدام می کنیم

 • قرار گرفتن محل کار در مسیر مناسب و دسترس شهر

پیشنهادات ما:

فعالیت های ورزشی

برنامه های تفریحی و سرگرمی به همراه همکاران  در زمان ناهار (مانند فوتبال دستی و ..)

آموزش ها

آموزش های عمومی و تخصصی در راستای پیشرفت شغلی (سه جلسه آموزش در هفته)

پاداش و مزایا

بهره مندی از گروه ویژه تسهیل گستر و پاداش های نسبی بر اساس عملکرد