تخصیص سرنخ‌ها بر اساس رتبه‌دهی 

با رتبه‌دهی سرنخ‌ها می‌توانید به طور خودکار سرنخ‌های خود را بر اساس معیارهای انتخابی رتبه‌بندی کنید.

برای مثال می‌توانید رتبه مشتریان کشور خود یا آنهایی که صفحات خاصی را در وب‌سایت شما بازدید کرده‌اند را بالاتر منظور کنید.

 پیکربندی

برای استفاده از رتبه‌دهی، افزونه رایگان رتبه‌دهی سرنخ از طریق ماژول برنامه ها برنامه‌ها نصب کنید (فقط در نسخه سازمانی اودوو در دسترس است).


ایجاد قوانین رتبه‌دهی

حالا شما یک تب جدید در برنامه CRM خود به نام مدیریت سرنخ‌ها دارید که از آنجا می‌توانید قوانین رتبه‌دهی خود را مدیریت کنید.

در اینجا مثالی برای یک سرنخ کانادایی ارائه شده، امکان تغییر آن به هر معیاری که می‌خواهید رتبه‌دهی سرنخ‌های شما بر اساس آن صورت گیرد، وجود دارد. شما می‌توانید هر تعداد معیاری که می‌خواهید را اضافه کنید.

 

 هر سرنخ  بدون رتبه، به صورت ساعتی و به طور خودکار اسکن می‌شود و رتبه مناسبی بر اساس قوانین رتبه‌دهی شما به آن اختصاص می‌یابد.


تخصیص سرنخ‌ها

پس از محاسبه رتبه‌ها، سرنخ‌ها را می‌توان با استفاده از مکانیزم دامنه یکسان، به تیم‌های خاصی اختصاص داد. برای انجام این کار، به برنامه CRM> سرنخ‌ها> گزینه تخصیص تیم ها بروید و یک دامنه خاص به هر تیم تعریف کنید. این دامنه می‌تواند شامل رتبه‌ها باشد. 


 علاوه بر این، می‌توانید حتی یک دامنه اصلاح ‌شده تر به یک فروشنده خاص در یک تیم اختصاص دهید. برای انجام این کار به ماژول CRM> سرنخ‌ها>تخصیص سرنخ‌ها بروید.


نکته: تخصیص سرنخ‌ها و تیم، سرنخ‌های تخصیص نیافته را یک بار در روز به موارد در دسترس تخصیص می‌دهند. 

 ارزیابی و استفاده از سرنخ‌های تخصیص نیافته

با اجرای قوانین رتبه‌دهی، به احتمال زیاد هنوز تعدادی سرنخ تخصیص نیافته خواهید داشت. برخی از آنها هنوز می‌توانند به یک فرصت تبدیل شوند بنابراین پیگیری بیشتر آنها مفید خواهد بود. 

برای یافتن سرنخ‌های تخصیص‌ نیافته، می‌توانید در صفحه سرنخ‌های خود، فیلترهای مورد نظر خود را قرار دهید. 


چرا برای ارسال انبوه ایمیل به آنها از برنامه‌های بازاریابی ایمیلی یا اتوماسیون بازاریابی استفاده نمی‌کنید؟ شما همچنین می‌توانید به راحتی از آنجا چنین سرنخ‌های تخصیص نیافته‌ای را پیدا کنید.