هنگامی که یک سفارش فروش تأیید می شود، شما می توانید برای جلوگیری از تغییرات بیشتر، آن را قفل کنید.

برای فعال کردن این ویژگی، به ماژول  فروش> پیکربندی> تنظیمات> تب پیش فاکتورها و سفارشات  بروید و گزینه  " قفل کردن فروش های تایید شده "  را فعال کنید، سپس تغییرات را ذخیره کنید.قفل کردن سفارش

با فعال کردن این ویژگی، هنگامی که در پیش فاکتور یا سفارش فروش، دکمه "تایید" را بزنید، وضعیت پیش فاکتور از "پیش فاکتور ارسال شده" به "قفل شده" تغییر پیدا خواهد کرد.


 

با این حال، با کلیک کردن بر روی دکمه "باز کردن قفل" ، می توانید سفارش را باز کنید.


 

اگر روی دکمه "باز کردن قفل" کلیک کنید، وضعیت فاکتور از "قفل شده" به "سفارش فروش" تغییر می یابد: