مدیریت فرصت های از دست رفته

در حالی که با فرصت های خود، کار می کنید؛ ممکن است بعضی از آنها را از دست بدهید. شما می خواهید به دنبال دلایل از دست دادن آنها باشید و اینکه چگونه اودوو می تواند به شما کمک کند آنها را در آینده بازیابی کنید.


علامت گذاری یک سرنخ به عنوان فرصت از دست رفته:

در حالی که در مراحل فروش شما، هر فرصتی را که می خواهید انتخاب کنید و دکمه درج لیست باخته ها را کلیک کنید پس از آن می توانید یک دلیل برای از دست دادن سرنخ انتخاب کرده، یا یک دلیل جدید را در آنجا ایجاد کنید.

علامت گذاری یک سرنخ به عنوان فرصت از دست رفته در CRM

مدیریت و ایجاد لیست دلایل

دلایل شکست خود را در این مسیر وارد کنید؛ CRM » پیکربندی » دلایل از دست رفته. شما می توانید دلایل شکست را انتخاب و تغییر نام دهید و همچنین دلایل جدید ایجاد کنید.

بازیابی فرصت های از دست رفته:

برای بازیابی فرصت های از دست رفته و انجام اقدامات روی آنها (ارسال یک ایمیل، برقراری تماس بازخورد، و غیره)،  فیلتر باخته را در نوار جستجو انتخاب کنید.

بازیابی فرصت های از دست رفته در CRM

سپس تمام فرصت های از دست رفته خود را می بینید. اگر می خواهید آنها را بیشتر اصلاح کنید، شما می توانید با اضافه کردن فیلتر «دلیل شکست»، نتایج جستجوی دقیق تری داشته باشید، به عنوان مثال؛ جستجو با فیلتر «بسیار گران قیمت».

بازیابی فرصت های از دست رفته در CRM

بازگرداندن فرصت های از دست رفته

از قسمت نحوه نمایش فعالیت ها یا وظایف (کانبان) با فیلتر یا فیلترهای موجود، شما می توانید هر فرصتی را که مایلید انتخاب کنید و مثل همیشه کار کنید. شما همچنین می توانید با کلیک بر روی گزینه بازگردانی، آن را بازگردانی کنید.

بازگرداندن فرصت های از دست رفته در CRM

شما همچنین می توانید اقلام را به صورت دسته ای از نمایش کانبان بازگردانید تا آنها به همان مرحله متعلق باشند. گزینه Restore Records را در گزینه های ستون انتخاب کنید. شما همچنین می توانید از همین راه بایگانی کنید.

بازگرداندن فرصت های از دست رفته در CRM

برای انتخاب فرصت های خاص، شما باید به نمای لیست بروید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

سپس شما می توانید بعضی یا همه ی فرصت ها را انتخاب کنید و اقداماتی را که می خواهید انجام دهید گزینش کنید.

بازگرداندن فرصت های از دست رفته در CRM