قابلیت چند ارزی در اودوو به کاربر نهایی امکان ارسال فاکتورهای فروش، پیش فاکتورها و سفارشات خرید را می دهد، همچنین می توانید صورتحساب ها و اقساط را در استانداردهای پولی، غیر از استاندارد خود دریافت کنید. با استفاده از چند ارزی، می توانید ترازهای مالی را در فرم های مختلف ارزی تنظیم کرده و گزارشات مربوط به تمرینات ارزهای خارجی را اجرا کنید.


پیکربندی

به ماژول حسابداری> پیکربندی> تنظیمات> تب ارزها بروید و گزینه "چند ارزی" را فعال کنید، سپس بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید:


برای فعالسازی دیگر ارزها، بر روی  "فعال کردن ارزهای دیگر"  که در زیر گزینه چند ارزی قرار دارد، کلیک کنید:

بعد از کلیک، به صفحه ای مانند تصویر زیر هدایت خواهید شد، از اینجا می توانید بر روی ارزهای جدید کلیک کنید و در صورت نیاز آنها را فعال کنید:


همچنین می توانید با کلیک بر روی دکمه "ایجاد"، ارز جدیدی ایجاد کنید:


 

دفتر روزنامه سود و زیان ارز

این گزینه تضادهای بین ثبت پرداخت و مبلغ پیش بینی شده را ثبت می کند. به عنوان مثال، اگر قسطی یک ماه پس از صدور رسید پرداخت شود، فرض می شود مقیاس ارز تغییر کرده باشد. همچنین، این نوسان برخی سود و زیان ها را به دنبال دارد که توسط اودو ثبت شده است.


اودوو گزینه های مختلفی مانند عملیات متفرقه (IRR)، اختلاف ارز(IRR)، مالیات بر مبنای نقد (IRR)، فراهم کرده است. همچنین می توانید با کلیک بر روی "ایجاد و ویرایش" دفتر روزنامه جدیدی  ایجاد کنید:


بعد از کلیک بر روی "ایجاد و ویرایش" ، یک ویزار مانند تصویر زیر در صفحه ظاهر خواهد شد، در آن می توانید دفتر روزنامه مورد نیاز را تنظیم کرده و سپس برای ذخیره آن، بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید:


نرخ ارز خودکار

به طور پیش فرض، ارزها باید به صورت دستی در ERP تغییر کنند. با این حال، با استفاده از اودوو، کاربر می تواند ارزها را با خدمات مختلف مبادله ای مانند یاهو، بانک مرکزی اروپا و غیره هماهنگ کند تا نرخ های خودکار ارز را دریافت کند.


همچنین می توانید بازه زمانی و اجرای بعدی را تعیین کنید. بازه زمانی را می توان به صورت دستی، روزانه، هفتگی یا ماهانه تنظیم کرد.بعد از تنظیم فیلدهای مربوطه، برای اعمال تغییرات، بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید.