مدیریت تیم های فروش متعدد

در نرم افزار erp اودوو، شما می توانید چندین تیم فروش را مدیریت کنید؛ مانند دپارتمان ها یا کانال ها با فرآیندهای فروش خاص. برای انجام این کار، ما از مفهوم کانال فروش استفاده می کنیم.


یک تیم فروش جدید ایجاد کنید:

برای ایجاد یک کانال فروش جدید، به قسمت پیکربندی » تیم های فروش بروید. در اینجا شما می توانید یک نام مستعار ایمیل به آن بدهید. هر پیامی که به آن آدرس ایمیل ارسال می شود یک سرنخ/ فرصت ایجاد می کند.

ایجاد تیم فروش جدید در CRM

اعضا را به تیم فروش خود اضافه کنید

شما می توانید اعضا را به هر تیم اضافه کنید؛ به این ترتیب اعضای آن تیم مراحل تیم فروش را هنگام باز کردن آن مشاهده خواهند کرد. هر سرنخ/ فرصت اختصاص داده شده به آنها به تیم فروش پیوند دارد. بنابراین شما فقط می توانید یک عضو از یک تیم باشید. این باعث می شود که روند بازنگری مدیر تیم ساده شود.

افزودن اعضا به تیم فروش در CRM

اگر اکنون این کانال خاص را در جست و جو فیلتر کنید، تمام فرصت های آن را پیدا خواهید کرد.

افزودن اعضا به تیم فروش در CRM

داشبورد تیم فروش

برای دیدن عملیات و نتایج هر تیم فروش در یک نگاه، مدیر فروش به داشبورد تیم فروش در زیر گزارشات دسترسی دارد.

این قابلیت با کل اکوسیستم به اشتراک گذاشته شده است، بنابراین هر نوع جریان درآمد شامل آن می شود. مانند: فروش، تجارت الکترونیکی، PoS و غیره