کار خود را انجام دهید

وظایف خود را با یادداشت ها و لیست های پیش نویس سازمان دهی کنید

 

لیست های پیش نویس شخصی

به اهداف خود زودتر از همیشه دست یابید. 

از طریق یادداشت ها و لیستهای کارآمد پیش نویس، سازمان دهی کنید. از وظایف شخصی گرفته تا صورت جلسات، بهره وری کارمندان را از طریق فراهم کردن ابزار درست افزایش دهید تا کار خود را اولویت بندی نموده، ایده های خود را به اشتراک بگذارند و در مورد اسناد همکاری کنند.

سازمان یار• متن و تصویر
سازمان یار• تصویر و متن

بهره وری خود را افزایش دهید

وظایف و پروژه های خود را بهتر مدیریت کنید

یک لیست پیش نویس آنلاین در فرمت مورد نظر ایجاد کنید. پیش نویس ها را سریعاً ایجاد نمایید، برای میان مدت، به طور افقی سازماندهی کنید (امروز، این هفته، این ماه...)، برای کوتاه مدت به طور عمودی اولویت بندی نمایید و با اختصاص رنگهای ویژه به وظایف خاص، آیتم های خود را  گروه بندی کنید. نمای کانبان، یک سازماندهی بصری ساده از آنچه که نیاز به انجام است، ارائه می کند و به شما کمک می کند تا به مرحله بعدی حرکت کنید. 

سازمان یار• تصویر و متن

آنی و سریع همکاری کنید

سریعاً ایده ها را جمع آوری کنید و با همکاران خود به اشتراک بگذارید. 

از طریق ابزار فوری و مشترک ما، صورت جلسات را آسان و بدون زحمت بنویسید. شرکت کنندگان جلسه می توانند تا در جلسات مشارکت نمایند، حاشیه نویسی کنند، اسناد مهم را ضمیمه کرده و یا در مورد ایده های سرنخ مرتبط بحث کنند. 

توضیحات در مورد هر کاربر به رنگ ویژه ای نوشته شده است، بنابراین مشاهده مشارکت هر فرد، ساده و آسان است.