با اجازه دادن به تیم فروش خود برای باز کردن وظایف خدمات در محل داخلی، تجربه یکپارچه ای برای مشتریان شما ایجاد خواهد شد. همچنین به آنها این امکان را می دهد که ابتدا پیش فاکتور مواد مورد استفاده به همراه قیمت خدمات مورد تأیید را  قبل از شروع کار، دریافت کنند.

نحوه فعالسازی

ابتدا از طریق ماژول فروش > محصولات> محصولات> کلیک بر روی دکمه "ایجاد"، یک محصول جدید ایجاد کنید:


 

در  تب اطلاعات عمومی، نوع محصول را  "خدماتی"  انتخاب نمایید:


 

در تب فروش ، سیاست صدور فاکتور را بر اساس  "برگه ساعات کارکرد در مورد وظایف"،   رهگیری خدمات را بر اساس "یک وظیفه در پروژه موجود ایجاد کنید" و پروژه مربوطه را همراه قالب کاربرگ در فیلدهای مربوطه انتخاب کرده و در نهایت تغییرات را با کلیک بر روی دکمه "ذخیره"،  ذخیره نمایید:


 

سپس از طریق  ماژول فروش> سفارش ها> پیش فاکتورها ، یک پیش فاکتور برای محصول خدماتی ایجاد کنید:


 

اکنون اگر پیش فاکتور را با کلیک بر روی دکمه  "تایید"، تایید نمایید، در پروژه ای که در فرم محصول> تب فروش انتخاب کرده بودید، یک وظیفه ایجاد خواهد شد:


 
با کلیک بر روی دکمه  "وظیفه"  ظاهر شده در فرم پیش فاکتور، به وظیفه ایجاد شده هدایت خواهید شد: 


نکته: یکی از بزرگترین مزایای این قابلیت این است که شما می توانید تحت یک پروژه و محصول، قالب های کاربرگ مختلفی داشته باشید.