رهگیری موجودی

اگر ماژول خدمات درب محل را با برنامه انبار  اودوو ادغام کنید، امکان رهگیری مواد استفاده شده ممکن می شود به طور خودکار موجودی شما به روز خواهد شد.

راه اندازی قابلیت خدمات درب محل پروژه

به ماژول خدمات درب محل> پیکربندی> پروژه ها بروید، پروژه خدمات درب محل را باز کنید، در تب تنظیمات، گزینه "محصولات بر روی وظایف" را فعال کنید سپس بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید:اکنون، مواد به کار رفته را به برگه ساعات کارکرد اضافه کنید و هنگامی که وظیفه به عنوان انجام شده علامت گذاری شود، برداشت موجودی به طور خودکار تأیید شده و ارزیابی موجودی به طور خودکار به روز می شود.