حمل و نقل اودوو

وسائط نقلیه، قراردادها، هزینه ها، بیمه ها را بدون هیچ مشکلی مدیریت کنید.  

 

مدیریت حمل و نقل را آسان انجام دهید

شما دیگر نیازی به سیستم ویژه رهگیری برای وسائط نقلیه شرکت نخواهید داشت. از طریق نرم افزار هوشمند اودوو می توانید با چند کلیک ساده، حمل و نقل را مدیریت کنید. با سیستم مدیریتی کاربرپسند ما، هزینه ها و سایر ویژگیهای لازم برای مدیریت وسائط نقلیه شرکت را اداره کنید. 

 

سازمان یار• تصویر و متن

مدیریت اجاره و سایر قراردادها

بر همه قراردادهای مربوط به وسائط نقلیه خود نظارت داشته باشید و هنگامی که تاریخ انقضای قراردادها می رسد، ایمیل هشدار دریافت خواهید کرد. برای اطمینان از به خاطر داشتن تمدید و یا خاتمه قرارداد، چندین ابزار بصری فراهم شده است. خدمات وسائط نقلیه را سازمان دهی کنید، با تامین کنندگان واجد شرایط ارتباط برقرار کنید و فاکتورها را مدیریت کنید. برای مدیریت حمل و نقل به بهترین شکل، قانون وسائط نقلیه و قانون بیمه را در شرکت خود راه اندازی کنید. 

  همه هزینه ها را همزمان کنترل کنید

پول صرف شده برای هر یک از وسائط حمل و نقل توسط شرکت را شناسایی و پیگیری کنید. هزینه های دوره ای قراردادهای شما از قبیل اجاره و قراردادهای خدمات در شروع هر دوره، به طور خودکار به حسابداری اضافه می شود، در حالیکه سایر هزینه ها مثل سوخت و تعمیر و نگهداری به طور خودکار به گزارش اضافه می شوند.   

سازمان یار• متن و تصویر

تحلیل و گزارش

همه هزینه های مرتبط با یک وسیله نقلیه معین و یا یک نوع سرویس را نمایش دهید. انواع مختلف هزینه ها (کدام وسائط نقلیه بیشترین هزینه را دارند، چه خدماتی بر روی چه وسائط نقلیه ای انجام شده است و غیره) را با استفاده از ابزار گزارش مقایسه کنید.  

یکپارچگی کامل با نرم افزارهای سازمان یار

کارمندان

هزینه های کارمندان را بازبینی کنید. به یک ابزار رهگیری دقیق دسترسی داشته باشید.

سایت ساز

یک وب سایت عالی، کاملاً قابل سفارشی سازی و مناسب برای SEO  به دست آورید. 

پروژه ها

زمان صرف شده برای پروژه، کاربر و یا وظایف را رهگیری کنید.

هزینه ها

هزینه های کارمندان را بازبینی کنید. به یک ابزار رهگیری دقیق دسترسی داشته باشید.