اعمال تخفیف های دستی

اگر شما به ندرت از تخفیف استفاده می کنید، تخفیف های دستی ممکن است ساده ترین راه حل برای پایانه ی فروش شما باشد.

شما می توانید تخفیف در کل محصولات و یا برای محصولات خاصی اعمال کنید.


یک تخفیف برای یک محصول اعمال کنید

در صفحه پایانه فروش خود از دکمه تخفیف استفاده کنید.

پس از آن شما می توانید درصد تخفیف را بر روی محصول انتخاب شده اعمال کنید.


اعمال یک تخفیف کلی

برای اعمال تخفیف به کل سفارش، به پایانه ی فروش » پیکربندی » پایانه ی فروش بروید و رابط PoS خود را انتخاب کنید. 


در زیر قیمت گذاری، تخفیف های کلی را پیدا خواهید کرد.

شما در حال حاضر یک دکمه تخفیف جدید در رابط PoS خود دارید.

پس از کلیک، می توانید تخفیف دلخواه خود را وارد کنید.

در این مثال، شما می توانید تخفیف کلی را 50٪ و همچنین تخفیف محصول خاص را نیز در 50٪ ببینید.