مشاهده آمار فروش پایانه ی فروش

آنالیز و ردیابی فروش کلیدی برای هر کسب و کار است. به همین دلیل است که سازمان یار یک دیدگاه عملی را برای تجزیه و تحلیل فروش خود و دریافت آمار را ارائه می دهد.


مشاهده آمار خود 

برای دسترسی به آمار خود به پایانه ی فروش » گزارش » سفارشات بروید.

پس از آن شما می توانید آمار های مختلف خود را در شکل نمودار یا محوری ببینید.

توجه داشته باشید:  همچنین میتوانید با کلیک روی این قسمت، مشاهده آمار را ببینید.