ثبت نام مشتریان

ثبت نام مشتریان شما، به شما امکان می دهد که به آنها امتیازات مختلفی از قبیل تخفیف، برنامه وفاداری، ارتباطات خاص بدهید. همچنین اگر آنها بخواهند یک فاکتور را ثبت کنند می توانند سریع این کار را انجام بدهند. 


ایجاد یک مشتری

در قسمت پایانه فروش دکمه از شروع را بزنید. بعد از اینکه صفحه موردنظر بارگذاری شد از دکمه مشتری استفاده کنید.

با استفاده از این دکمه، مشتری جدید را ایجاد کنید.

شما باید فرم مشتری را با اطلاعات خود پر کنید.

هنگامی که شما فرم را پر کردید، آن را ذخیره کنید. سپس می توانید آن مشتری را در هر معامله آینده انتخاب کنید.