افزودن گزینه انعام در پرداخت ها

همانطور که در بسیاری از کشورهای جهان انعام دادن مرسوم است، داشتن این گزینه در رابط پایانه فروش مهم است. 

پیکربندی

برای فعال کردن این قابلیت، به ماژول پایانه فروش> پیکربندی> پایانه فروش رفته و پایانه فروش مورد نظر را باز کرده، در دسته بندی پرداخت ها، گزینه انعام ها را فعال کرده. آن را انتخاب کنید و یک محصول انعام داده شده ایجاد و انتخاب نمایید:


افزودن انعام در صورت حساب

اکنون پس از وارد شدن به رابط پرداخت،  دکمه انعام را مشاهده خواهید کرد:


انعامی را که مشتری می‌خواهد بگذارد و پردازش کند را به پرداخت اضافه کنید.