انتقال مشتریان بین میزها

اگر مشتری (مشتریان) شما پس از آنکه یک سفارش دادند، بخواهند میز خود را تغییر دهند، سازمان یار می تواند به شما در انتقال مشتریان و سفارشات آنها به میز جدید خود کمک کند و مشتریانتان را خوشحال کنید بدون اینکه برای خودتان مشکلی پیش بیاید.


انتقال مشتری (ها)

میز مشتری خود را انتخاب کنید که در حال حاضر آنجا هستند.

شما هم اکنون می توانید مشتریان خود را انتقال دهید، به سادگی از دکمه انتقال استفاده کنید و میز جدید را انتخاب کنید.