صدور فاکتور از طریق pos

برخی از مشتریان شما ممکن است یک فاکتور برای خرید از پایانه ی فروش شما درخواست کنند، شما به راحتی می‌توانید آن را مستقیماً از رابط pos مدیریت کنید.


فعال کردن صورتحساب

به پایانه ی فروش » پیکربندی » پایانه ی فروش بروید و پایانه ی فروش خود را انتخاب کنید:

زیر گزینه ی صورتحساب ها و رسید ها گزینه های فاکتور را مشاهده خواهید کرد. فراموش نکنید که در کدام مجله فاکتورها باید ایجاد شوند.

انتخاب یک مشتری

درصفحه پایانه فروش خود، از دکمه مشتری استفاده کنید.

سپس می‌توانید یک مشتری موجود را انتخاب کنید و آن را به عنوان مشتری خود تنظیم کنید و یا با استفاده از این دکمه یک مشتری جدید ایجاد کنید.

از شما خواسته می شود فرم مشتری را با اطلاعات خود پر کنید.


صورتحساب مشتری شما

در صفحه پرداخت، یک گزینه فاکتور دارید، از این دکمه برای انتخاب و اعتبار سنجی استفاده کنید.

سپس میتوانید فاکتور را چاپ کنید و به سفارش بعدی خود بروید.


بازیابی فاکتورها

در خارج از رابط PoS (بستن » تایید در گوشه بالا سمت راست) شما تمام سفارشات خود را در پایانه ی فروش » سفارشات » سفارشات خواهید یافت و زیر تب وضعیت خواهید دید که کدام یک صورت حساب شده است. زمانی که روی یک سفارش کلیک کنید، می‌توانید به فاکتور دسترسی داشته باشید.