محصولات پک (تجمیعی)

امکان تهیه محصولات پک (تجمیعی) برای همه برنامه های فروش، وب سایت، پایانه فروش، تحویل، خرید در اودوو

این افزونه، چندین محصول را در داخل یک بسته به صورت پک، به عنوان یک محصول ترکیبی برای فروش، پایانه فروش و وب سایت ارائه می کند. همچنین شما می توانید به راحتی محصول را به عنوان کیت محصول از سفارش فروش، سفارش وب سایت تجارت الکترونیکی، صفحه پایانه فروش بفروشید و قادر به تحویل بسته های کیت محصولات در سفارش های تحویل باشید. همچنین این برنامه اودوو، به خرید بسته های محصول از سفارشات خرید به راحتی کمک می کند. 

 این ویژگی عمومی در بسیاری از بازارهای محصولات ناقص و رقابتی است که در آن قیمت ها نقش مهمی را ایفا می کنند.

با استفاده از این ماژول اودوو می توانید برای افزایش نمودار فروش خود، قیمت رقابتی را برای محصولات مشابه یا متفاوت و گونه ها تعیین کنید.

 ویژگی ها:

ایجاد بسته و دسته بندی های چند محصول

کاربر می تواند محصول و گونه ها را در محصول پک اضافه کند، همچنین چندین محصول را در بسته محصول اضافه کند. بسته های نرم افزاری، نمونه های مختلفی از همین محصول دارند.

تنظیم دستی قیمت بسته محصول یا اعمال محاسبه با قیمت محصول های تشکیل دهنده

کاربر می تواند قیمت بسته محصول را به صورت دستی تنظیم کند، همچنین با محاسبه پیش فرض محصولات تشکیل دهنده از بک اند، قیمت بسته محصول را نیز دریافت می کند.

رسید پرداخت پایانه فروش

می توانید رسید پرداخت پایانه فروش دارای بسته پک محصول را چاپ کنید.

پیکربندی بسته و دسته بندی محصولات

تغییرات و تنظیمات را با توجه به نیاز می توانید تنظیم کنید. همچنین کاربر می تواند بسته محصول را برای مشاهده در وب سایت و صفحه پایانه فروش پیکربندی کند.

نمایش بسته محصولات متنوع با دسته بندی ها

کاربر می تواند بسته های مختلف محصولات را با دسته بندی ها در وب سایت و صفحه پایانه فروش مشاهده کند.


امکان مشاهده و فیلتر بسته محصولات در نمای کانبان توسط کاربر

کاربر می تواند جزئیات محصول را در پک بسته محصول مشاهده کند، همچنین بسته محصول را در نمای کانبان فیلتر کند.

سفارش پایانه فروش و سفارش وب سایت با بسته محصول در بک-اند

کاربر می تواند جزئیات سفارش پایانه فروش و جزئیات سفارش وب سایت را با بسته های محصولات مشاهده کند.

عملکرد فروش بالا با ارائه نسخه های کیت

با ارائه نسخه های کیت از محصولات محبوب با یک یا چند مورد مرتبط، عملکرد فروش خود را ارتقا دهید.

اضافه کردن تخفیف در بسته محصولات

شما می توانید موجودی را در بسته محصول بررسی کنید. و تخفیف مستقیم روی بسته محصول اضافه کنید.

نمایش جزئیات برداشت از قسمت بک-اند

کاربر می تواند جزئیات محصول در مورد بسته محصول را از قسمت بک اند مشاهده کند.

 محصولات پک (تجمیعی) در  وب سایت/ فروشگاه   اودوو

ایجاد محصول پک

کاربر می تواند بسته محصولات را ایجاد کند و سپس چندین محصول را به راحتی اضافه کند.

 

شما برای محصولات پک (تجمیعی) نمی توانید گونه ایجاد کنید.

 

قیمت محصول پک را به صورت دستی تنظیم کرده و یا بر اساس محصولات موجود در پک محاسبه کنید

می توانید برای محاسبه  قیمت محصول پک / پک از گزینه تنظیم ویژه "محاسبه قیمت بسته" استفاده کنید تا قیمت را بر اساس محصولات موجود در پک محاسبه کند. همچنین اگر گزینه "محاسبه قیمت بسته" را فعال نکردید می توانید از قسمت قیمت پیش فرض فروش استفاده کنید.

 

کاربر می تواند قیمت محصول پک یا بسته را به صورت دستی تنظیم کند.

 

می توانید برای محصولات پک در نمای وب سایت، استایل تعریف کنید

شما می توانید با انتخاب محصولات، بسته محصول را ایجاد کنید، همچنین از قسمت فرم محصول> تب تجارت الکترونیکی، استایلی برای نمای محصول در وب سایت انتخاب کنید.فیلتر بسته محصولات

اکنون شما می توانید با فیلتر کردن گزینه "بسته است"، بسته محصولات ایجاد شده را مشاهده کنید. همچنین شما می توانید چندین بسته با چندین لیست قیمت تهیه کنید.  بسته محصولات در نمای وب سایت

نمای بسته محصولات در صفحه اصلی وب سایت، قابل مشاهده است.

 

دسترس بودن محصولات در بسته محصولات

با کلیک بر روی کلید  "جزئیات بسته ، می توانید جزئیات محصول را مشاهده کنید.


جزئیات بسته های جامع محصولات

جزئیات همه محصولات موجود در بسته، از جمله "قیمت واحد" و "تعداد" محصول نمایش داده می شود.سفارش با موفقیت تایید شد

سفارش بسته محصولات با موفقیت از وب سایت تأیید شد.سفارش فروش ایجاد شده از وب سایت

می توانید همه محصولات بسته را به یکباره به سفارش فروش اضافه کنید و بعد از تایید، می توانید گزینه تحویل را مشاهده کنید.سفارش تحویل در قسمت مدیریت (بک-اند)

شما فقط  کافی است یک بسته را برای سفارش فروش انتخاب کنید، محصولات مرتبط با این بسته به طور خودکار در صفحه تحویل اضافه می شوند.


بسته پایانه فروش در پک محصولات اودوو

صفحه پایانه فروش و دسته بندی برای پک محصولات

بسته های مختلف محصولات پایانه فروش، در صفحه پایانه فروش، قابل مشاهده است. 

 
در قسمت پایانه فروش، شما می توانید همه ی بسته های محصولات پایانه فروش ایجاد شده را مشاهده کنید.جزئیات بسته محصولات

در اینجا می توانید نمای جزئیات از محصولی را که در بسته محصولات تعریف کرده اید، مشاهده کنید. همچنین می توانید جزئیات محصول اضافه شده به سبد خرید را مشاهده کنید.رسید پرداخت پایانه فروش

کاربر می تواند رسید پرداخت پایانه فروش بسته محصول را مشاهده کند.

 

سفارش پایانه فروش

زمانی که ما سفارش پایانه فروش را برای هر بسته محصول ایجاد می کنیم، در سطر های سفارش تنها بسته محصولات وارد می شوند.

 

کاربر می تواند جزئیات برداشت را در سفارش پایانه فروش مشاهده کند.

 

جزئیات برداشت سفارش پایانه فروش

برداشت آن سفارش شامل محصولات مرتبط با آن بسته محصول در سفارش پایانه فروش است