افزودن روبان محصولات:

روبان محصول را روی محصولات طراحی شده خود، اعمال کنید.

 


1. ابتدا، از قسمت  تنظیمات گزینه "فعال سازی حالت توسعه دهنده" را فعال کنید.

2. به وب سایت> محصولات> محصولات بروید.


 


3. مقدار فیلد استایل را انتخاب کنید.

4. برچسب استایل مانند روبان در وب سایت نمایش داده می شود.