پیکربندی اسلایدر و تب های محصولات :

ما اسلایدر محصولات را با اسلاید ها و تب های چند گانه ایجاد کرده ایم.


پیکربندی از قسمت مدیریت:


1. به وب سایت> پیکربندی> پیکربندی قالب پیشرفته> پیکربندی تب بروید.


 

2. شما می توانید براساس نیاز خود، چندین تب ایجاد کنید.


3. به وب سایت> پیکربندی> پیکربندی قالب پیشرفته> پیکربندی مجموعه اسلایدرها بروید.
4. یک اسلایدر ایجاد کنید.در سمت وب سایت:

در کل به هفت نوع اسلایدر محصول در تم ترکیبی یک اسنیپت، دسترسی داریم.

انواع اسلایدر محصولات اصلی:

 1. اسلایدر

 2. اسلایدر تمام عرض

 3. جدول با تصویر

 4. جدول

 5. جدول تمام عرض

 6. طرح بندی تب افقی

 7. طرح بندی تب عمودی


 • با دراگ و دراپ، اسنیپت مجموعه اسلایدر محصول را به صفحه بیاندازید.

 • یک پنجره، برای مجموعه اسلایدر، در صفحه باز خواهد شد.


 • نوع اسلایدر را "اسنیپت های تک تبی" یا "اسنیپت های چند تبی" انتخاب کنید.

 • پس از آن شما باید مجموعه ای را که در قسمت بک اند (مدیریت) تنظیم کرده اید را، انتخاب کنید. 

 • پس از انتخاب نوع اسلایدر و مجموعه ها، باید طرح بندی را انتخاب کنید.

 • حال، روی دکمه "اعمال" کلیک کنید.