گزارش پیشرفت 

قبل از اینکه گزارش پیشرفت در روش‌ خود را ارئه دهیم، اغلب مشتریان محدوده‌ای ابتدایی را اجرایی کرده‌اند و فراتر از آن را تجربه نکرده‌اند. ما فرصت تأثیرگذاری بیشتر روی مشتری در حوزه‌های دیگر را از دست داده‌ایم: عدم نیاز به کاغذ، بهبود فرآیندهای منابع انسانی، صورت‌حساب‌های خودکار، افزایش اشتراک‌گذاری اطلاعات و غیره. گزارش پیشرفت برای برنامه‌ریزی جلسه‌ای با مدیریت ارشد استفاده می‌شود تا پیرامون ادامه همکاری و توضیح احتمالات پیش‌رو صحبت شود. داشتن رهبران پروژه‌ای که تفکرشان از منظر بازگشت سرمایه و فرصت‌های دیجیتال است، به تقویت مهارت‌های مشاوره کسب و کاری شما کمک می‌کند. آنها با این سؤال جلو می‌روند که:

چگونه می‌توانم به کارکنان بخش مشتریان کمک کنم تا کارهای بیشتری را در زمان کمتری انجام دهند؟

ماتریس فرصت‌های دیجیتال

به کمک ماتریس فرصت‌های دیجیتال، شما فرصت‌های عالی دیجیتال را برای پیشنهاد به مشتریان خود شناسایی می‌کنید. 


با ارزیابی فرصت‌های مختلف از طریق تأثیر احتمالی و سهولت تغییرشکل آنها، می‌توان این فرصت‌ها را تحت 4 طبقه‌بندی اصلی قرار داد و بر اساس آن تصمیم گرفت:

  • اجتنابی (To avoid) - دارای تأثیر بالقوه کم و پیچیدگی اجرایی: اینجا هیچ امتیاز واقعی وجود ندارد. 

  • تنظیم دقیق (Fine Tuning) - دارای تأثیر بالقوه کم ولی همراه با سهولت اجرایی: این طرح یک اولویت نیست اما در برخی مراحل ممکن است مورد توجه باشد.

  • تحول آفرین (Game changer) - دارای تأثیر بالقوه بالا ولی همراه با پیچیدگی اجرایی: این طرح قدرت حرکت شرکت در جهت منافع خود را ایجاد می‌کند.  

  • زودبازده (Quick wins) - اولویت اصلی درجه یکی که می‌توانید با آن انتظار پیشرفتی سریع و قابل ملاحظه داشته باشید. 

معمولاً شروع کار شما با فرصت‌های زودبازده است و بعدش به استراتژی شرکت بستگی دارد: برخی طبقه تنظیم دقیق (با ریسک کم و تأثیر کمتر) و برخی طبقه تحول آفرین (با تأثیر بالا ولی ریسک بالاتر) را ترجیح می‌دهند. 

 نکات گزارش پیشرفت

  • درست مشابه مورد تحلیل نرخ بازگشت سرمایه، هدف شما یافتن راه‌هایی برای صرفه‌جویی وقت کارکنان در فعالیت‌های روزانه‌شان است؛ 

  • شما معمولا، زمان اجرای ابزار مورد نظر، با مدیران پروژه کار می‌کنید. هدف از گزارش پیشرفت، ارائه آن به مدیریت ارشد است. از برنامه‌ریزی جلسه‌ با آنان اطمینان حاصل کنید.  

  • شفاف و ساده پیش روید: 3 اطلاعات تأثیرگذار را به 10 اطلاعات صرفاً خوب ترجیح دهید؛

  • کار از روز اول شروع می‌شود: در طی اجرا هوشیار باشید و مشاهدات خود را در مورد فرصت‌های بالقوه در سازمان فوق ثبت کنید.

  • فعال باشید: در ترتیب جلساتی برای دریافت اطلاعات بیشتر و تأیید فرضیات خود تردید نکنید.