نمایش وظایف یک پروژه

در کارهای روزانه، ممکن است شرکت شما به خاطر وظایف مهمی که باید انجام شوند، تقلا کند. آن وظایف به حد کافی پیچیده هستند. اینکه مجبور باشید تک به تک آن ها را حفظ کرده و دنبال کنید، می تواند برای شما مانع تراشی کند. خوشبختانه، اودوو در نمایش و سازماندهی مؤثر وظایف مختلفی که باید به انجام برسانید، به شما کمک می کند.


ایجاد یک وظیفه

 زمانی که در یک پروژه هستید، می توانید پروژه موجود را انتخاب کرده یا پروژه جدیدی ایجاد کنید.

در قسمت پروژه، روی وظیفه جدید کلیک کنید.

سپس می توانید آن وظیفه را به شخص مناسب محول کرده، به آن برچسب، مهلت مقرر، توضیحات و هر چیزی که برای آن وظیفه به آن نیاز خواهید داشت، اضافه کنید.

با نمای کانبان، وظایف خود را ببینید

پس از ایجاد وظایف مختلف، به لطف وجود نمای کانبان، می توانید آن ها را مدیریت و دنبال کنید.

نمای کانبان مانند نمای Post-It است که به مراحل مختلفی تقسیم شده است. این به شما اجازه می دهد تا نمای کاملی از مراحل وظایف خود و نیز وظایفی که اولویت دارند، داشته باشید.

نمای کانبان، نمای پیش فرض هنگام دسترسی به یک پروژه است، اما اگر در نمای دیگری باشید، می توانید هر زمان که خواستید در گوشه بالای سمت راست با کلیک روی لوگوی نمای کانبان ، به آن بازگردید.

همچنین می توانید وضعیت یک وظیفه را از طریق نمای کانبان و با استفاده از دایره کوچک، به همکاران خود اعلام کنید تا از این طریق هم دنبال کنندگان آن وظیفه خبردار شده و هم آماده بودن وظیفه نشان داد شود.

طبقه بندی وظایف در نمای کانبان

اولویت بندی وظایف می تواند یا از طریق کلیک روی ستاره ای که کنار ساعت قرار دارد و مرتب کردن آن ها با درگ و دراپ به صورت دستی و یا با لینک شناسه آن ها به تاریخ ایجادشان انجام شود.

وظایفی که از زمان انجام آن ها گذشته باشد، در کانبان به رنگ قرمز درخواهند آمد.


نکته: در صورتی که وظیفه کم اهمیت را در بالای لیست قرار دهید، پس از اینکه بار دیگر وارد داشبورد خود شوید، این وظیفه بار دیگر در زیر وظایف مهم تر قرار خواهند گرفت.


مدیریت مهلت مقرر با استفاده از نمای تقویم

همچنین می توانید از نمای کانبان به نمای تقویم تغییر حالت دهید تا بتوانید مهلت مقرر برای هر وظیفه را که در یک پنجره برای آن تعریف شده است، ببینید.

وظایف محول شده به کارمندان با رنگ کد بندی شده اند و شما می توانید مهلت های مقرر را با انتخاب کارمندانی که این مهلت ها را برایشان تعیین کرده اید فیلتر کنید.

 نکته: می توانید به راحتی با درگ و دراپ کردن وظیفه به پوشه ای دیگر، مهلت مقرر را از نمای تقویم تغییر دهید.