به محض ورود به ماژول مدیریت پروژه، داشبورد را مشاهده خواهید کرد. داشبورد، نمای کلی از هر پروژه‌ای که هم اکنون شرکت/ سازمان شما دارد، نشان می‌دهد. از اینجا می‌توانید به بررسی کامل پروژه و همچنین زیر وظایف هر پروژه بپردازید.


برای مشاهده وظایف پروژه، بر روی "وظیفه" کلیک کنید:


در اینجا می‌توانید وظایف مختلف یک پروژه و مراحل آن‌ها را مشاهده کنید.

برای دریافت نمای کلی پروژه، بر روی  "نمای کلی" کلیک کنید:


بعد از کلیک کردن بر روی "نمای کلی" ، به صفحه جدیدی مانند تصویر زیر هدایت خواهید شد:

همانطور که مشاهده می‌کنید، نمای کاملی از پروژه مانند ساعات ثبت شده و سودآوری، وظایف، جدول زمانی، سفارش فروش ایجاد شده و غیره به دست می‌آورید.

اگر می‌خواهید یک "سفارش فروش" جدیدی برای پروژه ایجاد کنید، بر روی دکمه "ایجاد یک سفارش فروش" کلیک کنید:


فرم ایجاد سفارش فروش، شامل فیلدهای زیر است:

  • پروژه: پروژه‌ای که برای ان در حال ایجاد سفارش فروش هستیم.

  • خدمات: محصول آیتم‌های سفارش فروش. باید یک خدمات بر اساس برگه ساعات کارکرد باشد.

نوع صورت حساب:

  • بر اساس نرخ پروژه: تمام برگه‌های ساعات کارکرد پروژه با همان نرخ صورت حساب می‌شود.

  • بر اساس نرخ کارمند: برگه‌های ساعات کارکرد با نرخ مشخص شده در سطح کارمندان صورت حساب می‌شوند.