حفظ حریم خصوصی همیشه یک عامل حمایت شده در مدیریت پروژه‌های سازمانی است. با این حال، می توانید به صورت یکپارچه از تنظیمات حریم خصوصی در ماژول مدیریت پروژه اودوو سازمان یار استفاده کنید.

اودوو دارای ویژگی های مختلفی برای تنظیمات حریم خصوصی پروژه بر اساس مدیریت پروژه است. برای اجرای این عملیات، به  ماژول مدیریت پروژه> پیکربندی> پروژه‌ها  بروید و پروژه مورد نظر را باز کنید:به طور کلی سه نوع ویژگی حریم خصوصی در اودو وجود دارد، و آنها به شرح زیر است:

وضعیت نمایش، قابلیت مشاهده وظایف پروژه را تعریف می کند:

  • کارمندان دعوت شده:  کارمندان فقط می توانند پروژه و وظایف دنبال شده را مشاهده کنند. با انتخاب گزینه "کارمندان دعوت شده" ، تغییرات پروژه مربوطه، وظایف و مسائل مربوط به آن، فقط توسط کاربران داخلی که دنبال کننده پروژه هستند، قابل مشاهده است.

  • کلیه کارمندان: با انتخاب این گزینه، همه پروژه ها و وظایف مربوطه، برای همه کارمندان قابل مشاهده است.

  • کاربران پورتال و کلیه کارمندان: با انتخاب این گزینه، می توانید کاربر پورتال را به عنوان دنبال کننده اضافه کنید. همه کارمندان می توانند همه پروژه ها و وظایف مربوطه دنبال شده را مشاهده کنند.