برای یک شرکت تجاری، دانستن سودآوری هر پروژه بسیار ضروری است. ماژول مدیریت پروژه سازمان یار، روش‌های ساده تری را برای دستیابی به گزارش های سودآوری پروژه، با یک کلیک ساده برای شما فراهم کرده است. همچنین می توانید با استفاده از ویژگی "حسابداری" تحلیلی واقع در ماژول حسابداری، درآمد و هزینه پروژه را تجزیه و تحلیل کنید.


ابتدا به ماژول پروژه بروید:اکنون برای مشاهده وضعیت سودآوری پروژه، بر روی گزینه "نمای کلی" که در پایین کادر پروژه ها وجود دارد، کلیک کنید:سودآوری پروژه بر اساس سه ویژگی محاسبه می شود:

  • فاکتور شده:  یک پروژه دارای سفارش فروش است و ممکن است هنگامی که سیاست فاکتور بر اساس "تعداد سفارش داده شده" تنظیم شده باشد، به صورت کامل فاکتور شود و اگر بر اساس "برگه ساعات کارکرد وظایف" تنظیم شده باشد، نسبی فاکتور می شود.

  • برای فاکتور:  یک پروژه دارای سفارش فروش است و برگه ساعات کارکرد با یک کارمند به روز رسانی می شود، این بدان معنی است که خدمات به مشتری تحویل داده می شود اما فاکتور نمی شود.

  • هزینه های برگه ساعات کارکرد:   هزینه برگه ساعات کارکرد = تعداد تحویل داده شده * هزینه برگه ساعات کارکرد کارمند

    هزینه برگه ساعات کارکرد، مبلغی است که شرکت برای یک پروژه صرف کرده است.

محاسبه سودآوری:

کل = فاکتور شده + برای فاکتور – هزینه‌های برگه ساعات کارکرد

 

سودآوری با استفاده از حساب های تحلیلی

با استفاده از حساب های تحلیلی می توانید گزارش های یک پروژه را تجزیه و تحلیل کنید. با ایجاد یک پروژه جدید، اودوو به طور خودکار یک حساب تحلیلی با همان نام پروژه ایجاد می کند.برای دریافت گزارش های دقیق پروژه مورد نظر، به ماژول حسابداری> مدیریت> آیتم های تحلیلی بروید:در اینجا آیتم های تحلیلی پروژه مورد نظر با جزئیات دقیق قابل مشاهده است: