مانند صفحات ایستا، هر محتوایی از سمت فرانت اند (محصول، داده بلاگ و غیره) ایجاد شده است، در هر صورت فقط در سایت فعلی منتشر می شوند. با این حال، می توانید آن را از نمای فرم ویرایش در بک اند تغییر بدهید و فیلد وب سایت را به صورت حذف شده تنظیم کنید، این کار باعث می شود این محتوا در همه سایت ها منتشر شده باشد.در اینجا تمام موضوعاتی که می توانید به یکی یا تمام وب سایتها لینک دهید وجود دارد:

  • محصولات

  • دسته بندی محصولات برای تجارت الکترونیکی

  • بلاگها

  • کانال های اسلاید

  • تالارهای گفتگو

  • رویداد ها

  • یادداشت ها

پس از ایجاد رکورد از بک اند به دنبال انتشار آن، یک محصول / رویداد در کلیه وب سایت ها در دسترس است.