درخواست تأیید مدیران برای سفارشات گران

برای تأیید سفارش خریدهایی که مبلغشان زیاد است، به تأیید مدیر نیاز دارید، که اودوو این کار را نیز برای شما به آسانی انجام می دهد.

پیکربندی

برای این کار، به قسمت خرید » پیکربندی » تنظیمات وارد شده و ویژگی تأیید سفارش خرید را فعال کنید. همچنین می توانید در این قسمت حداقل تعداد را که نیازمند تأیید مدیران است تنظیم کنید.

ایجاد درخواست جدید برای پیش فاکتور

هنگام کار بر روی درخواست پیش فاکتور، اگر سفارش توسط کاربر و نه توسط مدیر صورت گرفته باشد و تعداد سفارش بیشتر از تعداد تعیین شده باشد، در فرآیند یک وضعیت در انتظار تأیید جدید معرفی می شود.

تأیید سفارش

اگر مدیر شما باشید، می توانید به قسمت سفارش خرید مراجعه کرده و در صورت کامل بودن مراحل، سفارش را تأیید کنید. این به شما اجازه  می دهد تا بتوانید تعیین کنید که کاربران شما چه کاری می توانند انجام دهند و چه کاری را نمی توانند انجام دهند.

پس از تأیید، سفارش خرید روند عادی را طی خواهد کرد.