کنترل صورت حساب

با اودوو می توانید تنظیماتی را برای کنترل صورت حساب خود تعریف کنید. کنترل صورت حساب به شما این امکان را می دهد تا بتوانید انتخاب کنید که تأمین کننده قبل از تحویل کالا برایتان صورت حساب ارسال کند یا بعد از آن. 


پیکربندی

برای عمل نمودن این مشخصه، به قسمت خرید » پیکربندی » تنظیمات رفته و روش کنترل صورت حساب خود را انتخاب کنید. 

تغییر سیاست کنترل

با وجود اینکه تنظیمات بالا روش پیش فرض برای کنترل صورت حساب خواهد بود، می توانید هر زمان که خواستید روش صدور فاکتور برای محصول را از صفحه محصولات و زیر برگه خرید انتخاب کنید.

ممکن است بخواهید تنظیمات مختلفی را برای محصولات مختلف اعمال کنید.

تأیید صورت حساب فروشنده شما

در صورتی که هنوز هیچ یک از محصولات خود را در قسمت سفارش خرید در پایین برگه حمل و نقل دریافت نکرده اید، ممکن است به خاطر سیاستی باشد که در بالا تعریف شد. 

اگر بنا است که صورت حساب شما براساس تعداد سفارشات باشد، اودوو صورت حسابی بر اساس تعداد سفارشات پیشنهاد می کند. در صورتی که بنا بر این باشد که بر اساس کالاهای دریافت شده صورت حساب صادر گردد، اودوو مانند تصویر بالا صورت حسابی با مقدار 0 پیشنهاد خواهد داد.