فراخوان مناقصه

فراخوان مناقصه پروسه ویژه ای است برای درخواست از فروشندگان مختلف برای پیشنهاد بهترین قیمت ها.


پیکربندی

برای این کار به قسمت خرید » پیکربندی » تنظیمات رفته و گزینه توافق نامه های خرید را فعال کنید.


ایجاد یک فراخوان مناقصه

برای استفاده از این ویژگی به قسمت خرید » توافق نامه های خرید وارد شوید. 

با ایجاد این توافق نامه خرید، می توانید به منوی کشویی نوع توافق نامه دسترسی یافته و از آنجا گزینه فراخوان مناقصه را انتخاب کنید.

اگر توافق نامه خرید راضی کننده بود، آن را تأیید کنید. در این صورت وضعیت آن از *پیش نویس* به تأیید شده تغییر می یابد و یک درخواست پیش فاکتور /سفارشات جدید در گوشه بالای سمت راست سند ظاهر می شود.

در قسمت فراخوان مناقصه، اودوو از روی محصولات موجود در فراخوان مناقصه شما، به صورت خودکار این سند را پر می کند.


انتخاب بهترین پیشنهاد

پیش فاکتورها و سفارشات متعددی که به فراخوان مناقصه لینک داده شده اند، در پایین دکمه درخواست پیش فاکتور/سفارشات رار خواهند داشت که می توانید از آن جا بهترین پیشنهاد را انتخاب و تأیید کنید.

بستن فراخوان مناقصه

پس از اینکه کارتان با فراخوان مناقصه تمام شد، حتما آن را ببندید.