ایجاد پایانه کنترل کیفی

برای ایجاد یک پایانه کنترل کیفی در اودوو ای آر پی ( Odoo ERP ) ، به ماژول کنترل کیفیت> کنترل کیفیت> پایانه های کنترل  بروید و بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید. اکنون می توانید پایانه کنترل کیفی را که می خواهید برای یک محصول خاص اعمال کنید، تعریف کنید. فراموش نکنید که نوع عملیات انتقال را نیز انتخاب نمایید.

 

انجام عملیات بررسی های کیفیت

برای مثال ما یک صندلی دریافت خواهی کرد، ابتدا یک رسید برنامه ریزی شده از طریق ماژول انبار برای محصول ایجاد کنید. سپس، بعد از کلیک بر روی دکمه "در صف انجام" ، یک دکمه " بررسی های کیفی " برای بررسی کیفیت در صفحه ظاهر خواهد شد که قبلاً پیکربندی شده است. 

با کلیک بر روی دکمه "بررسی های کیفی"، دستورالعمل تنظیم شده بر روی پایانه کنترل کیفی در ویزارد مانند تصویر زیر نمایش داده می شود که باید بررسی کنید سپس اگر مشکلی وجود نداشته باشد، بر روی دکمه "قبول" کلیک کنید:


پس از بررسی کیفیت، می توانید آن را به انتقال مربوطه لینک دهید، با کلیک بر روی دکمه "بررسی های کیفی" به آنها دسترسی داشته باشید:اکنون اگر بررسی کیفیت ناموفق باشد، دکمه "بررسی های کیفی" با رنگ قرمز (به جای سبز) ظاهر می شود و اودوو به شما پیشنهاد می دهد با کلیک بر روی دکمه "هشدار کیفی " ، یک هشدار کیفیت ایجاد کنید.از طریق ماژول کیفیت > کنترل کیفی> بررسی های کیفی، می توانید کلیه بررسی های کیفی را مشاهده کنید: