با استفاده از ماژول مدیریت پروژه اودوو،  می توانید به راحتی زمان صرف شده توسط هر کارمند برای یک وظیفه را ثبت کنید. این امر می تواند برای ایجاد گزارش های معتبر پروژه و همچنین برای صدور فاکتور مستقیم به مشتری مفید باشد.


پیکربندی

برای ثبت زمان صرف شده در پروژه ها، ابتدا باید ویژگی "برگه ساعات کارکرد" را فعال کنید.

برای فعالسازی این ویژگی، به ماژول پروژه> پیکربندی> تنظیمات بروید و در تب "مدیریت زمان" ، گزینه "برگه ساعات کارکرد" را تیک بزنید، سپس بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید:


ثبت برگه ساعات کارکرد

به پروژه مربوطه بروید و وظیفه مورد نظر را باز کنید، در آنجا فیلد "وضعیت کار" را مشاهده خواهید کرد: 


 برای شروع کار، اگر بر روی آیکون  " کلیک کنید، ثبت زمان وظیفه شما شروع می شود:


برای متوقف کردن ثبت زمان، بر روی "    " کلیک کنید:

با کلیک بر روی "    "، به یک ویزارد جدید هدایت می شوید، می توانید زمان صرف شده برای وظیفه پروژه را تأیید کنید و گزارش کار خود را در فیلد توضیحات یادداشت کنید.


اکنون در تب برگه ساعات کارکرد، می توانید مدت زمانی را که یک کارمند صرف این وظیفه کرده است، مشاهده کنید. شما می توانید تاریخ، نام کارمند، توضیح، زمان شروع، زمان پایان، مدت (ساعت های) صرف شده  برای این وظیفه  را مشاهده کنید.


همچنین می توانید با کلیک بر روی دکمه   "ویرایش"،  گزارش کار خود را دستی وارد کنید و یا گزارشی را که در فیلد "توضیح" یادداشت کرده اید، تغییر دهید:

در تب "برگه ساعات کارکرد"، می توانید "ساعات برنامه ریزی شده" برای این وظیفه را نیز مشخص کنید.


 با تنظیم آن،  پیشرفت کار را در نوار  "پیشرفت"  مشاهده خواهید کرد،  همچنین مدیر و شخصی که این پروژه به او محول شده است، از "زمان باقیمانده" برای تکمیل هر وظیفه، اطلاع خواهد داشت.


توجه: با فعالسازی  ویژگی "برگه ساعات کارکرد"، نوار پیشرفت در نمای فرم وظایف شما ایجاد می شود. هر زمان که کارمند شما در برگه ساعات کارکرد، ساعات کاری اضافه کند، این نوار بر اساس ساعات برنامه ریزی شده اولیه به روز رسانی خواهد شد.