به لطف قانون سفارش مجدد ، از خالی شدن انبار خود جلوگیری کنید

برای اطمینان از خالی نشدن انبار خود، می توانید در محصولات خود، قوانین سفارش مجدد تعریف کنید. اودوو با استفاده از قوانین سفارش مجدد، زمانی که موجودی انبارتان به سطح حداقلی برسد، به شما در پر کردن دوباره انبارتان کمک می کند.


تنظیم قانون سفارش مجدد

محصول قابل انبار را باز کنید تا بتوانید برگه قوانین سفارش مجدد را ببینید.

نکته: همچنین می توانید به تمامی قوانین سفارش مجدد خود از قسمت انبار » داده های اصلی » قوانین سفارش مجدد دسترسی یابید.

پس از اینکه وارد منوی بعدی شدید، می توانید قوانین سفارش مجدد مربوط به محصولات خود را ایجاد کنید. از این پس، هر زمان که محصول شما به سطح حداقلی برسد، اودوو انبار شما را تا مقدار حداکثری مجدداً پر می کند. 

نکته: پر کردن مجدد زمانی اتفاق می افتد که تنظیم کننده زمان در ماژول انبار کار کند. در اودوو، تنظیم کننده زمان به صورت خودکار ساعت 12 هر شب به کار می افتد.

از این پس، هر بار که محصولات شامل قوانین سفارش مجدد به سطح حداقلی برسد، سیستم به صورت خودکار به رفع این نیازها بر اساس پیکربندی محصولات می پردازد (مثلاً با ایجاد یک درخواست پیش فاکتور، .... (MO) و غیره)


عیب یابی

برای اینکه قوانین سفارش مجدد عمل کند، بایستی محصول شما به درستی پیکربندی شده باشد. در صورتی که مسیر خرید را استفاده می کنید، به یک فروشنده برای محصول خود نیاز خواهید داشت. در صورتی که از مسیر تولید استفاده می کنید، به قبض مواد (BoM) برای محصولات خود نیاز خواهید داشت. اگر محصولتان به درستی پیکربندی نشده باشد، یا اشتباهی در تعیین مسیرتان وجود داشته باشد، عمل بعدی که صورت خواهد گرفت، نمایش اطلاعاتی روی محصول شماست که به شما می گوید مشکلی در پیکربندی وجود دارد.