Document topics

"گزارش ها" یکی از جنبه های اصلی پلت فرم اودوو است، بنابراین حتی در ماژول پایانه فروش این قابلیت نیز موجود است. گزارش ماژول پایانه فروش، گزارش های سفارشات و جزئیات فروش شرکت را که در عملیات خرده فروشی انجام شده است، در اختیار کاربر قرار می دهد. گزارش ها را می توان با استفاده از مشخصات پیش فرض مختلف و همچنین گزینه های سفارشی و گروه بندی موجود تهیه کرد. علاوه بر این، کاربر می تواند گزارش ها را به صورت گرافیکی و محوری مشاهده کند.