"گزارش ها" یکی از جنبه های اصلی پلت فرم اودوو است، بنابراین حتی در ماژول پایانه فروش این قابلیت نیز موجود است. گزارش ماژول پایانه فروش، گزارش های سفارشات و جزئیات فروش شرکت را که در عملیات خرده فروشی انجام شده است، در اختیار کاربر قرار می دهد. گزارش ها را می توان با استفاده از مشخصات پیش فرض مختلف و همچنین گزینه های سفارشی و گروه بندی موجود تهیه کرد. علاوه بر این، کاربر می تواند گزارش ها را به صورت گرافیکی و محوری مشاهده کند.