این ماژول به شما اجازه می دهد تا محصولی برای گارانتی / پشتیبانی / اشتراک ایجاد کنید تا بر اساس آن محصول در خط سفارش فروش ایجاد شده و پس از تاییدیه سفارش فروش به صورت خودکار قرارداد فروش برای مشتری ایجاد شود. همچنین این ماژول به شما اجازه می دهد تا بر اساس بازه زمانی تعریف شده در قرارداد، پرداخت دوره ای ایجاد کنید و نیز در آینده از شما پشتیبانی می کند تا بتوانید در همان قرارداد خدمات بیشتری بفروشید. سپس می توانید آن سفارش فروش/پیش فاکتور را انتخاب کرده و این سطر را به آن قرارداد اضافه کنید.


منوهای موجود:

 • فروش / سفارش ها / قراردادها

 • فروش / صدور فاکتور / ایجاد فاکتور پرداخت دوره ای

ویژگی های اصلی:

 • به شما این امکان را می دهد تا بتوانید محصولات را برای اشتراک ایجاد کنید و سپس سیستم به طور خودکار و پس از تایید شدن سفارش فروش آن محصول قرارداد/اشتراک ایجاد می کند.

 • به تیم فروش و تیم حسابداری شما اجازه می دهد تا بتوانند روی اشتراک/قرارداد ایجاد شده از سفارش فروش کار کند.

 • جزئیات و سطرهای سفارش فروش در فرم اشتراک/قرارداد قرار خواهند گرفت.

 • سطرهای اشتراک در فرم اشتراکی که از سفارش فروش ایجاد شده است، قرار خواهند داشت.

 • امکان این را می دهد تا بازه زمانی پرداخت دوره ای را در اشتراک ایجاد کرده و فاکتور را بر اساس آن صادر کنید. 

 • ایجاد سریع فاکتور مشتری از فرم اشتراک

 • استفاده از کرون جاب برای فرآیند ایجاد خودکار فاکتور توسط سیستم تا زمان اتمام اشتراک

 • امکان ایجاد انبوهی از فاکتورهاس مشتری برای اشتراک

 • چاپ برگه اشتراک/قرارداد در فرمت PDF

 • در صورتی که اشتراک/قرارداد در سفارش فروشی موجود باشد، سیستم تنها سطری برای اشتراک داخل آن ایجاد می کند و اشتراک جدیدی برای آن سفارش فروش ایجاد نمی کند.

پیکربندی محصول

از مسیر قرارداد/گارانتی/محصول اشتراکی، محصول خود را ایجاد کرده و برای پرداخت دوره ای زمان تعیین کنید.

قالب پیش فاکتور

با استفاده از محصول قرارداد/اشتراکی، قالب سفارشی خود را ایجاد کنید. این به شما اجازه می دهد تا بتوانید سفارش فروش را انتخاب کرده و سطرهای قرارداد/اشتراک را در سفارش فروش به صورت خودکار تنظیم کنید.

مورد 1 – پیش فاکتور فروش/سفارش فروش

با انتخاب قالب پیش فاکتور، پیش فاکتور ایجاد کنید تا موازی سطرهای فروش محصول، در سفارش فروش، سطری را برای قرارداد/گارانتی ایجاد کند. باید در سفارش فروش بازه زمانی پرداخت دوره ای ایجاد کنیم تا هنگام ایجاد فاکتور پرداخت دوره ای بتوان از آن استفاده کرد.

تأیید سفارش فروش

در صورتی که در سفارش فروش حساب تحلیلی/قرارداد انتخاب نکرده باشید، سیستم برای آن مشتری قرارداد/حساب تحلیلی جدید ایجاد خواهد کرد. همچنین در صورتی که قرارداد/حساب تحلیلی موجود را انتخاب کرده باشید، آن را پشتیبانی خواهد کرد و سپس سطری برای اشتراک/قرارداد در قرارداد موجود اضافه خواهد کرد. (برای محصول اشتراکی جدید، داخل قرارداد اضافه خواهد شد اما برای محصول اشتراکی موجود، در قرارداد تعداد را افزایش خواهد داد.)

قرارداد از تأییدیه سفارش فروش

ما سطرهای قرارداد/اشتراک و سطرهای محصولات قابل فروش را جدا کرده ایم. می توانید همانند زیر فیلدهای جدیدی را در قرارداد/حساب های تحلیلی ایجاد کنید که به شما اجازه می دهد تا قرارداد مشتری و فاکتور پرداخت دوره ای را مدیریت کنید.

 • بازه زمانی پرداخت دوره ای: بازه زمانی ایجاد فاکتور

 • تاریخ انقضای قرارداد: مرحله ای با عنوان "به زودی منقضی می شود" در قرارداد و برای قبل از اتمام قرارداد تنظیم کنید.

 • تاریخ فاکتور بعدی: فاکتور بعدی در این تاریخ صادر خواهد شد.

 • ارز سفارش/فاکتور: فاکتور بر اساس این ارز ایجاد خواهد شد و این ارز از سفارش فروش استخراج می شود.

 • مرحله: وضعیت قرارداد (جدید » در حال اجرا » به زودی منقضی می شود » منقضی شد » مسدود شده)

فروش محصول در قرارداد

می توانید با استفاده از فروش محصولات، ایده ای داشته باشید مبنی بر اینکه چه تعداد محصول و با چه قیمتی در این قرارداد به فروش رفته است. می توان در آینده نیز از آن استفاده نمود.

فاکتور پرداخت دوره ای از قرارداد

با استفاده از دکمه ایجاد فاکتور در فرم قرارداد، فاکتور پرداخت دوره ای ایجاد کنید. فاکتور ها تنها با سطرهای قرارداد/گارانتی/محصولات اشتراکی و بر اساس ارز قرارداد ایجاد خواهند شد.

مورد 2 – قرارداد موجود در سفارش فروش

در صورتی که قرارداد در سفارش فروش را انتخاب کرده باشید، سطرهای فروش قرارداد /اشتراک در سطرهای قرارداد اشتراک ادغام/افزوده خواهند شد.

سطرهای به روز شده قرارداد/اشتراک در قرارداد

اگر در قرارداد انتخاب شده چند سطر گارانتی/قرارداد/اشتراک یکسان داشته باشیم، تعداد محصولات افزایش خواهد یافت، در غیر این صورت سطرهای جدید قرارداد/اشتراک ایجاد خواهند شد.

ایجاد خودکار فاکتور/صورت حساب با استفاده از کرون جاب

کرون تمامی قراردادها/اشتراک هایی را که "تاریخ فاکتور بعدی" آن ها امروز باشد، جستجو کرده و برای آن قرارداد فاکتور صادر می کند. برای این کار ابتدا نرم افزار erp خود را بر روی حالت توسعه دهنده قرار دهید سپس در منوی فنی گزینه عملیات زمان بندی شده را انتخاب کنید.

فرآیند دستی ایجاد ویزارد فاکتورهای پرداخت دوره ای تنها در یک کلیک

این ویزارد تمام قراردادها/اشتراک هایی را که تاریخ آن ها در ویزارد انتخاب شده به پایان می رسد جستجو می کند. برای انجام این عمل در ماژول فروش منوی صدور فاکتور را انتخاب کنید سپس با انتخاب گزینه ایجاد فاکتور پرداخت دوره ای می توانیدقراردادهای تاریخ مورد نظر خود را جستجو کنید.

گزارش قرارداد

گزارش قرارداد را با تمام جزئیات سفارشی کرده و به مشتری خود بفرستید. برای گزارشگیری در ماژول فروش منوی سفارش ها » قرارداد ها بروید. در قرارداد موردنظر گزینه چاپ » گزارش قرارداد را انتخاب کنید.