فاکتور بر اساس تعداد سفارش یا تحویل داده شده

بسته به نوع کسب و کار و فروش شما، برای صدور فاکتور دو گزینه وجود دارد:

  • صدور فاکتور بر اساس تعداد سفارشات: بلافاصله پس از تأیید سفارش فروش، فاکتور کلی سفارش را صادر کنید.

  • صدور فاکتور بر اساس تعداد تحویل: برای آنچه تحویل داده اید فاکتور صادر کنید حتی اگر تحویلتان کامل نشده باشد. 

حالت پیش فرض، صدور فاکتور بر اساس تعداد سفارشات است.

مزایای استفاده از صدور فاکتور بر اساس تعداد سفارشات به نوع کسب و کار شما بستگی دارد، ممکن است پس از فروش مواد، مایعات یا غذا در حجم انبوه، مقدار آنها اندکی متفاوت باشد و بنابراین بهتر است تا مقدار واقعی تحویل داده شده فاکتور شود.


نکته: همچنین می توانید به صورت دستی فاکتور صادر کنید تا بتوانید روی تمامی شرایط، کنترل داشته باشید. 


تصمیم گیری در مورد سیاست در صفحه محصول

می توانید در هر یک از صفحات محصولات و در زیر برگه صدور فاکتور، سیاست صدور فاکتور را یافته و هر کدام را مایل بودید انتخاب نمایید. 

ارسال فاکتور

پس از تأیید فروش، می توانید تعداد تحویل داده شده و فاکتور شده را مشاهده کنید.

در صورت تعیین بر اساس تعداد سفارشات، می توانید به محض تأیید فروش، فاکتور صادر کنید. اما اگر صدور فاکتور بر اساس تعداد تحویل داده شده را انتخاب کرده باشید، ابتدا باید تحویل را تأیید کنید. 

پس از تحویل محصولات می توانید برای مشتریان خود فاکتور صادر کنید. در صورتی که تحویل شما کامل نشده باشد اودوو به صورت خودکار بر اساس تعداد تحویل داده شده، بر تعداد اقلام در فاکتور اضافه می کند.