صدور فاکتور برای مراحل می تواند در پروژه های گران قیمت و یا بزرگ مورد استفاده قرار بگیرد، که در آن هر کدام از این مراحل نشان دهنده یک دنباله مشخصی از کار است که به تدریج تا پایان قرارداد افزایش می یابد. راحتی این شیوه صدور فاکتور در این است که هم شرکتی که پروژه را انجام می دهد می تواند از بابت دریافت نقدی ثابت اطمینان یابد و هم مشتری می تواند روند پروژه را بازبینی کرده و در اقساط مختلف اقدام به پرداخت کند.

ایجاد محصولات مراحل

در اودوو هر مرحله به عنوان یک محصول در نظر گرفته می شود. برای پیکربندی محصولات به این صورت، به ماژول فروش> محصولات> محصولات> تب فروش بروید. در تب اطلاعات عمومی نوع محصول را خدماتی قرار داده و در تب فروش، سیاست صدور فاکتور را بر اساس مراحل (تنظیم دستی تعداد برای سفارش) را انتخاب نمایید.

 

صدور فاکتور بر اساس مراحل

در سفارش فروش می توانید با کامل شدن یک مرحله، تعداد تحویل داده شده را به صورت دستی اصلاح نمایید.  

 
سپس می توانید برای اولین مرحله خود فاکتور صادر کنید.