ارسال پروفرما

پروفرما نسخه خلاصه شده یا تخمینی فاکتور است که قبل از تحویل کالا صادر می شود. این پروفرما به منظور بیان نوع و تعداد کالاها، ارزش آنها و اطلاعات مهم دیگر نظیر وزن کالا و هزینه های حمل و نقل صادر می شود. پروفرما در واقع تجمیعی است از فاکتور اولیه و استعلام بها. در واردات از پروفرما ها برای انجام امور گمرکی استفاده می شود. تفاوت آنها با فاکتورهای معمولی در این است که در این فاکتورها درخواست پرداختی وجود ندارد.

فعالسازی ویژگی

به فروش » پیکربندی » تنظیمات بروید و ویژگی پروفرما را فعال نمایید. 

در قسمت پیش فاکتور و سفارش فروش گزینه ای برای ارسال پروفرما وجود دارد.

با کلیک روی دکمه ارسال، اودوو ایمیلی حاوی پروفرما ارسال خواهد کرد.