زمان بندی پیشرفته

بستر ای آر پی اودوو گزینه های پیشرفته و پرکاربرد اضافی در اختیار شما قرار می دهد که می تواند در عملیات انبار شرکت بسیار مفید باشد. با استفاده از گزینه زمان بندی پیشرفته، اطمینان خواهید داشت که کاربر زمان کافی در فعالیت های برنامه ریزی محصول را دارد. گزینه های زمان بندی پیشرفته را می توانید از طریق ماژول انبار> پیکربندی> تنظیمات> تب زمان بندی پیشرفته ، فعال کنید.


زمان انتظار امنیتی برای فروش

گزینه "زمان انتظار امنیتی برای فروش" در اودوو به کاربران این امکان را می دهد تا برای جلوگیری از تأخیرهای ایجاد شده، زمان تحویل برنامه ریزی شده را بالا ببرند. تعداد روزها برای به جلو انداختن تاریخ پیش بینی شده برای تحویل را می توانید دستی تنظیم کنید.

روز برای خرید

زمان لازم برای تأیید سفارش خرید توسط فروشنده و همچنین مدت زمان تحویل موفقیت آمیز را می توان بر اساس آن پیش بینی و برنامه ریزی کرد. مدت زمان اعتبار سفارش خرید را می توان در روزهایی تعیین کرد که پس از ایجاد سفارش خرید از آن زمان انجام می شود.

زمان انتظار برای خرید

با فعالسازی این گزینه، زمانی که سیستم سفارش های خرید را برای سفارش مجدد محصولات ایجاد می کند، چند روز زودتر زمان بندی خواهد شد تا تاخیر های غیر منتظره فروشنده، جبران شود.