فروش مجموعه‌ای از محصولات به صورت کیت

یک کیت مجموعه‌ای از اجزاء است که بدون مونتاژ و ترکیب کردن اولیه تحویل داده می‌شوند. توصیف  کیت‎‌ها در اودوو به کمک لیست مواد صورت می‌گیرد. بسته به نحوه مدیریت موجودی محصول کیت، دو روش اصلی برای مدیریت کیت‌ها وجود دارد. در هر صورت، باید هر دو برنامه موجودی و تولید نصب شود.


مدیریت موجودی محصولات جزء

اگر می‌خواهید کیت‌ها را همانطور که سفارش داده می‌شوند، مونتاژ کنید، و فقط موجودی اجزاء کیت را مدیریت کنید، از یک  لیست مواد کیت بدون مرحله ساخت استفاده کنید. محصولی که از یک لیست مواد کیت بهره می‌برد، در پیش‌فاکتور و سفارش فروش به عنوان یک آیتم تک سطری ظاهر می‌شود، اما در سفارش تحویل برای هر جزء در کیت، یک سطر ایجاد خواهد شد. در مثال‌های زیر، تصویر اول سفارش فروش کیت قطعات کامپیوتر سفارشی و تصویر دوم سفارش تحویل مربوطه را نشان می‌دهد. 

پیکربندی

از منوی محصولات چه در برنامه موجودی یا تولید، هر محصول جزء را همچون دیگر محصولات ایجاد کنید، سپس، محصول آماده یا محصول کیت را ایجاد کنید. فقط باید در سربرگ موجودی برای گزینه مسیر، تولید را انتخاب کنید. از آنجایی که شما نمی‌توانید موجودی محصولات کیت را رهگیری کنید، باید در فیلد نوع محصول، گزینه مصرفی را انتخاب کنید. سپس، باید تیک گزینه قابل خریداری را بردارید چراکه یک محصول کیت، قابل خریداری نیست.مدیریت موجودی محصول کیت و محصولات جزء

برای مدیریت موجودی محصول کیت سطح بالا، به جای یک لیست مواد کیت از یک لیست مواد استاندارد با مرحله تولید استفاده کنید. در هنگام استفاده از یک لیست مواد استاندارد برای مونتاژ کیت‌ها، یک سفارش تولید ایجاد خواهد شد. قبل از وارد شدن محصول کیت در موجودی شما، باید سفارش تولید به عنوان تکمیل‌شده ثبت شده باشد. 

پیکربندی

در قسمت محصول کیت، برای گزینه مسیر، تولید را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید گزینه «سفارش کنید» را انتخاب کنید که به محض تأیید سفارش فروش، یک سفارش تولید ایجاد خواهد کرد. برای فعال کردن مدیریت موجودی، نوع محصول را انبارکردنی انتخاب کنید.


شما می‌توانید دیگر پارامترهای محصول کیت را بر اساس نیازهای خودتان اصلاح کنید. محصولات جزء نیاز به هیچ پیکربندی خاصی ندارند.