هنگامی که یکی از سرنخ های شما شرایط تبدیل شدن به یک فرصت را پیدا کرد، به احتمال زیاد لازم است که یک پیش فاکتور برای او ارسال کنید.

شما می توانید این کار را به طور مستقیم در ماژول CRM اودوو انجام دهید.

ارسال پیش فاکتور  

ایجاد پیش فاکتور جدید

با کلیک بر روی هر فرصت یا سرنخ، شما یک دکمه "پیش فاکتور جدید" در فرم خواهید دید که به وسیله آن شما می توانید پیش فاکتور خود را مدیریت کنید.

ایجاد پیش فاکتور جدید

اکنون اگر  بر روی دکمه "پیش فاکتور جدید" کلیک کنید، به صفحه ای مانند تصویر زیر هدایت خواهید شد:

پیش فاکتور جدید

بر روی دکمه "ارسال با ایمیل" کلیک کنید، سپس در ویزارد باز شده "گیرندگان" را بررسی کرده و اگر اطلاعات وارد شده صحیح است، بر روی "ارسال" کلیک کنید:


اکنون اگر به فرم فرصت برگردید، مشاهده خواهید کرد که "1 پیش فاکتور" ثبت شده دارید:


اگر بر روی "پیش فاکتور" کلیک کنید، به فرم پیش فاکتور هدایت خواهید شد. می توانید با کلیک بر روی دکمه "تایید " آن را تایید کنید:


علامت گذاری به عنوان برد / باخت

اکنون جهت ادامه حرکت در فرآیند فروش، لازم است فرصت هایی که در آنها برنده یا بازنده شده اید، مشخص نمایید. 

اگر مشخص کردید که برنده شده اید، آنها را در ستون "برد" در قسمت نمایش وظایف به نمایش بگذارید، و اگر به هر ترتیبی مشخص شد که بازنده شدید، آنها را به قسمت "باخت" منتقل کنید.

شما دو روش برای مشخص نمودن برد/ باخت فرصت ها و سرنخ ها دارید:

1. با کلیک بر روی دکمه "بیشتر" گزینه های برد و باخت قابل مشاهده خواهد بود که می توانید بر روی آنها کلیک کنید.

 علامت گذاری به عنوان برد / باخت  

2. از طریق  ماژول CRM > فروش > فرصت های من ، با دراگ و دراپ کردن فرصت ها به ستون های برد و باخت، وضعیت آنها را مشخص کنید.