فروش
تهیه فیلم ساده از محصولات متوسط (تا 80 سانتی متر)
2,400,000.00 ﷼ 2,400,000.00 ﷼ 2400000.0 IRR
فروش
تهیه فیلم ساده از محصولات کوچک (تا 20 سانتی متر)
1,500,000.00 ﷼ 1,500,000.00 ﷼ 1500000.0 IRR
فروش
تهیه محتوای محصولات (بازنویسی)
180,000.00 ﷼ 180000.0 IRR
فروش
تهیه محتوای محصولات (ترجمه ای)
310,000.00 ﷼ 310000.0 IRR
فروش
تهیه محتوای محصولات (ترجمه ای و یا تألیفی)
630,000.00 ﷼ 630,000.00 ﷼ 630000.0 IRR
فروش
تهیه محتوای محصولات - تألیفی
410,000.00 ﷼ 410000.0 IRR
فروش
ورود اطلاعات محصولات و خدمات
320,000.00 ﷼ 320,000.00 ﷼ 320000.0 IRR
فروش
سرور اختصاصی ویندوز داخل ایران
64,800,000.00 ﷼ 64800000.0 IRR
فروش
سرور اختصاصی لینوکس داخل ایران
64,800,000.00 ﷼ 64800000.0 IRR
فروش
سرور مجازی ویندوز داخل ایران
21,600,000.00 ﷼ 21600000.0 IRR