فروش
ورود اطلاعات محصولات و خدمات
320,000.00 ﷼ 320000.0 IRR
فروش
سرور اختصاصی ویندوز داخل ایران
64,800,000.00 ﷼ 64800000.0 IRR
فروش
سرور اختصاصی لینوکس داخل ایران
64,800,000.00 ﷼ 64800000.0 IRR
فروش
سرور مجازی ویندوز داخل ایران
21,600,000.00 ﷼ 21600000.0 IRR
فروش
سرور مجازی ویندوز خارج از ایران
21,600,000.00 ﷼ 21600000.0 IRR
فروش
سرور مجازی لینوکس داخل ایران
21,600,000.00 ﷼ 21600000.0 IRR
فروش
سرور مجازی لینوکس خارج از ایران
21,600,000.00 ﷼ 21600000.0 IRR
فروش
تولید پیام صوتی
1,200,000.00 ﷼ 1200000.0 IRR
فروش
یادداشت
1.00 ﷼ 1.0 IRR