فروش
میزبانی وب ویندوز داخل ایران
1,900,000.00 ﷼ 1900000.0 IRR
فروش
میزبانی وب لینوکس داخل ایران
1,900,000.00 ﷼ 1900000.0 IRR
فروش
میزبانی وب ویندوز خارج از ایران
1,900,000.00 ﷼ 1900000.0 IRR
فروش
میزبانی وب لینوکس خارج از ایران
1,900,000.00 ﷼ 1900000.0 IRR
فروش
راهکار وب سایت خبری خبر یار
29,000,000.00 ﷼ 29000000.0 IRR
فروش
تعریف ایمیل های جدید
1.00 ﷼ 1.0 IRR
فروش
تهیه فیلم ساده از محصولات متوسط (تا 80 سانتی متر)
2,400,000.00 ﷼ 2,400,000.00 ﷼ 2400000.0 IRR
فروش
تهیه فیلم ساده از محصولات کوچک (تا 20 سانتی متر)
1,500,000.00 ﷼ 1,500,000.00 ﷼ 1500000.0 IRR
فروش
تهیه محتوای محصولات (بازنویسی)
180,000.00 ﷼ 180000.0 IRR
فروش
تهیه محتوای محصولات (ترجمه ای)
310,000.00 ﷼ 310000.0 IRR
فروش
تهیه محتوای محصولات (ترجمه ای و یا تألیفی)
630,000.00 ﷼ 630,000.00 ﷼ 630000.0 IRR
فروش
تهیه محتوای محصولات - تألیفی
410,000.00 ﷼ 410000.0 IRR
فروش
ورود اطلاعات محصولات و خدمات
320,000.00 ﷼ 320,000.00 ﷼ 320000.0 IRR