محتوای دوره

سئو و بهینه سازی سایت در اودوو

نحوه قرار دادن تگ alt و عنوان تصویر ،انتخات سرتیتر مناسب ،نحوه ایجاد کلمات کلیدی و توضیحات صفحه
مشاهدات
277 مجموع مشاهدات
3 Members Views
274 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما