محتوای دوره

آموزش ایجاد چند وب سایت در اودوو

10 XP
امکان ایجاد چند وب سایت با یک دامنه مشترک
امکان به اشتراک گذاری صفحه یک وب سایت در وب سایت دیگر
ایجاد صفحه خانه متفاوت برای هر وب سایت
ایجاد تم متفاوت برای هر وب سایت
مشاهدات
243 مجموع مشاهدات
3 Members Views
240 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما