قفل کردن مقادیر برای مصرف در تولید

اودوو ویژگی جدید قفل کردن مقادیر را برای مصرف در تولید معرفی می‌کند.
این ویژگی، این امکان را فراهم می‌کند تا از تغییر دادن مقادیر برای مصرف توسط کاربران تولیدی جلوگیری شود.
تنها در صورت باز کردن قفل توسط مدیر، می‌توان مقادیر را تغییر داد.
مشاهدات
2 مجموع مشاهدات
2 تعداد مشاهدات اعضا
0 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این presentation از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
صفحه را برای شروع انتخاب کنید