محتوای دوره

مدیریت آدرس های اینترنتی (url) در سازمان یار (Odoo ERP)

10 XP
-کوتاه کردن url ها -انتقال url ها -انتقال بازدید کننده ها به url مناسب و هدف
مشاهدات
273 مجموع مشاهدات
2 تعداد مشاهدات اعضا
271 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما