محتوای دوره

مدیریت آدرس های اینترنتی (url)

10 XP
-کوتاه کردن url ها -انتقال url ها -انتقال بازدید کننده ها به url مناسب و هدف
مشاهدات
196 مجموع مشاهدات
2 Members Views
194 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما