مدیریت اشتراک

 مدل اشتراک می تواند به یک منبع عظیم درآمد برای یک کسب وکار تبدیل شود. با کمک ماژول مدیریت اشتراک اودوو، یک کاربر می تواند اشتراک محصولات خود را به راحتی مدیریت کند. برای صاحب یک کسب وکار، به تجزیه و تحلیل تقاضا برای محصولات وی در آینده کمک می کند. بنابراین اگر نگران مشتریان خود هستید، این ماژول برای شما مناسب است.ویژگی های اساسی

 •  با استفاده از این برنامه، کاربر می توانید به راحتی اشتراک محصولات را دریافت کند.

 • می توانید طرح های اشتراک را ایجاد کنید.

 •  مدیر می تواند قیمت و مدت زمان طرح را مشخص کند.

 •  مدیر همچنین می تواند دوره آزمایشی را بر روی طرح ها اضافه کند. از این رو مدت زمان اشتراک پس از اجرای دوره آزمایشی آغاز می شود.

 •  مدیر می تواند محصولی را به عنوان محصول اشتراک ایجاد کند و به طرح اشتراک اختصاص دهد.

 •  اشتراکبا تأیید سفارش فروش و داشتن حداقل یک محصول از نوع اشتراک، به طور خودکار ایجاد می شود.

 •   اشتراک هر زمان می تواند بسته شود.

 •   پیش نویس اشتراک را می توان در هر زمانی لغو کرد.

 •   اشتراک می تواند به صورت دستی نیز ایجاد شود. 

 •   فاکتور مربوط به اشتراک به صورت خودکار ایجاد می شود.

حال، اجازه دهید مشتریان شما برنامه اشتراک خود را در وب سایت مدیریت کنند.

در وقت و منابع خود صرفه جویی کنید زیرا اکنون دیگر نیازی به انجام کارهای خسته کننده از بک اند برای اضافه کردن برنامه های اشتراک برای مشتریان ندارید.برنامه های اشتراک


 

ایجاد یک برنامه اشتراک

 

برنامه اشتراک با دوره آزمایشی و چرخه صورتحساب


درباره برنامه/ طرح اشتراک با دوره آزمایشی:

 •  اولین قدم، شما باید یک برنامه اشتراک ایجاد کنید.

 • به برنامه فروش> پیکربندی> اطلاعات اشتراک بروید سپس روی "برنامه های اشتراک" کلیک کنید.

 • در اینجا ما یک گزینه با نام "برنامه دارای دوره آزمایشی است" داریم، اگر گزینه را فعال کنیم، فیلد جدید ظاهر می شود که الزامی می باشد، عبارتند از: "مدت زمان آزمایشی"


درباره تعداد چرخه صورتحساب

 • در برنامه اشتراک، یک گزینه با نام "هرگر منقضی نمی شود" داریم، اگر تیک گزینه را علامت نزنید، پس از یک بازه زمانی مشخص، این برنامه منقضی می شود.

 •  در این حالت، ما باید "تعداد چرخه صورتحساب" را ارائه دهیم، و چرخه صورتحساب، زمان انقضاء اشتراک را تعریف می کند.

برنامه/ طرح اشتراک با "شروع فوری" و "هرگز منقضی نمی شود"

 

درباره "شروع فوری":

 • در برنامه اشتراک، یک گزینه با نام  "شروع فوری"  داریم، اگر گزینه را فعال کنید، در این صورت این دوره، دارای دوره آزمایشی نیست و صورتحساب آن بلافاصله شروع می شود.


درباره "هرگز منقضی نمی شود":

 • در برنامه های اشتراک، یک گزینه به نام  "هرگز منقضی نمی شود"  داریم، اگر گزینه را فعال کنید، این برنامه منقضی نمی شود.

 • ما نیازی به ارائه "شماره چرخه صورتحساب" نداریم.


محصولات

ایجاد محصول از نوع اشتراک


 

نحوه ایجاد محصول از نوع اشتراک

 • قدم اول، شما باید یک محصول ایجاد کنید.

 •  در اینجا یک گزینه با نام "نوع اشتراک است" داریم، اگر گزینه را فعال کنید، آن محصول، از نوع اشتراک خواهد بود.

 •  بعد یک "برنامه اشتراک" را برای دوره انتخاب می کنیم.


انواع روش های ایجاد اشتراک

نوع ایجاد

 • دستی

 • سفارش فروش


دستی:


ایجاد اشتراک بصورت دستی:

 برای ایجاد اشتراك بصورت "دستی"، باید به قسمت مدیریت بروید و از منوی فروش> اشتراک> اشتراک > دکمه ایجاد کلیک كنید.


سفارش فروش

ایجاد اشترک توسط سفارش فروش

برای ایجاد اشتراک با روش "سفارش فروش"، پیش فاکتور سفارش فروش را با حداقل یک محصول اشتراک در سطر سفارش ایجاد کنید.


 

 هنگامی که بر روی دکمه "تأیید" روی "پیش فاکتور فروش" کلیک می کنیم، به طور خودکار یک اشتراک با وضعیت "در جریان" ایجاد می شود.

 

 

فاکتور

نحوه ایجاد فاکتور اشتراک:

 

 • بر روی لینک ایجاد فاکتور در اشتراک کلیک کنید.

 • اگر اشتراک در دوره آزمایشی باشد، فاکتور نمی تواند تا پایان دوره آزمایشی ایجاد شود.

 

 •  اگر اشتراک را لغو کنید، تمام فاکتورها پرداخت می شوند، سایر اشتراک ها نمی توانند لغو یا بسته شوند.


 •   در صورت پیکربندی تنظیمات، فاکتور با وضعیت پرداخت شده ایجاد می شود.

پیکربندی

نحوه پیکربندی برای اشتراک:

 

 

 • ابتدا، روی ماژول "فروش" کلیک کنید.

 • سپس به پیکربندی> تنظیمات بروید.

 • روش پرداخت پیش فرض را تنظیم کنید.

 • اگر می خواهید فاکتور را در حالت "پرداخت" ایجاد کنید، گزینه "پرداخت شده" را فعال کنید.