حجم معاملات دقیق را دریافت کنید

همانطور که در چرخه فروش خود پیشرفت می کنید و از یک مرحله به مرحله دیگر حرکت می کنید، می توانید انتظار داشته باشید که اطلاعات دقیق تر در مورد یک فرصت مشخص به شما درک بهتر احتمالی آن را بدهد، مهم این است که جریان های مورد انتظار خود را در گزارش های مختلف ببینید.


پیکربندی مراحل کانبان شما

به طور پیش فرض، نمای کانبان اودوو دارای چهار مرحله است: جدید، پیشنهاد، ارائه، برد به ترتیب با 10، 30، 70 و 100٪ احتمال موفقیت.

شما می توانید مراحل را اضافه کرده و آنها را ویرایش کنید. با اصلاح فرآیند پیش فرض، احتمال موفقیت برای کسب و کار شما در مراحل مختلف افزایش می یابد، شما می توانید فرآیند احتمالی خود را بیشتر و دقیق تر تنظیم کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ
Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

فرصت خود را با عملکرد/درآمد پیش بینی شده و تاریخ اتمام تعیین کنید

هنگامی که اطلاعاتی در مورد پیش بینی یک فرصت/سرنخ دریافت می کنید، مهم است که درآمد و تاریخ اتمام مورد انتظار را تعیین کنید. این کار به شما اجازه می دهد که کل درآمد مورد انتظار خود را از طریق فرآیندها و همچنین یک حجم معاملات دقیق تر را ببینید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

فرصت های به پایان رسیده یا نزدیک شده را ببینید

در مراحل فروش، شما می توانید فرصت ها را فیلتر کنید تا زمانی که آنها بسته شوند، به شما اجازه می دهند اولویت بندی کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

به عنوان مدیر فروش، این ابزار همچنین می تواند به شما برای یافتن راه های بالقوه برای بهبود روند فروش تان کمک کند. مثلا فرصت های زیادی در مراحل اولیه هستند، اما با نزدیک شدن به تاریخ اتمام ممکن است یک مسئله را نشان دهد.


مشاهده کل درآمد و حجم معاملات احتمالی

در حالی که در نمای کانبان شما می توانید درآمد مورد انتظار برای هر یک از مراحل خود را ببینید، این امکان بر اساس درآمد پیش بینی شده ای است که در هر فرصت تعیین می کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

به عنوان یک مدیر شما می توانید به CRM» گزارش» تجزیه و تحلیل مراحل فروش بروید، به طور پیش فرض بازده احتمالی به عنوان یک واحد اندازه گیری تعیین شده است. این گزارش درآمد شما را برای هر فرصتی تنظیم می کند، اما همچنین احتمال اتمام آنها را نیز خواهد داشت. این به شما یک ایده بهتر از درآمد مورد انتظار شما می دهد که به شما اجازه می دهد برنامه ها و اهداف خود را تعیین کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ