با استفاده از ماژول تولید اودوو ، کاربر نهایی می تواند محصولات را به صورت یکپارچه، از هم گشایی کند. همچنین، می توانید محصول تولید شده/ دریافت شده را از هم گشایی کنید.

در حالت اول به اصلی ترین مورد، یعنی جایی که آیتم ها و محصولات توسط شما در آنجا تولید می شود می پردازیم: درصورتی که یکی از محصولات شما نقص و عیبی نشان دهد، این امکان را برای شما فراهم می کند تا بجای اینکه کاملا آن محصول را "رد" کنید، "از هم گشایی " انجام دهید. و همچنین این قابلیت، امکان استفاده مجدد از چندین اجزا محصول را برای شما فراهم می کند.

در حالت دوم، شما فقط به منظور از هم گشایی و استفاده مجدد از آنها، محصولات را خریداری می کنید.


چگونه یک عملیات از هم گشایی ایجاد کنیم؟

پیکربندی

به ماژول تولید> عملیات ها> از هم گشایی بروید و بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید.در صورت ایجاد "از هم گشایی" جدید، اگر قصد از هم گشایی یک محصول تولید شده را دارید، فیلد  سفارش تولید را پر نمایید، و اگر می خواهید محصول دریافت شده را از هم گشایی کنید، تنها محصول را انتخاب نمایید و نیازی به پر کردن فیلد سفارش تولید ندارید.


بعد از وارد کردن جزئیات، بر روی دکمه "از هم گشایی" کلیک کنید.


در صورت از هم گشایی محصول از قبل تولید شده، کاربر می تواند اجزا را از انبار موجودی پس بگیرد.  با این حال، کاربر در "از هم گشایی" محصول دریافت شده، اجزا را از لیست مواد موجودی دریافت می کند.