نکته: شما باید ابتدا برنامه Unsplash را با این آموزش، ایجاد و نصب کنید: نحوه ایجاد کلید دسترسی به Unsplash   


  • به  داشبورد برنامه های  خود بروید و بر روی برنامه Unsplash که تازه ایجاد شده در برنامه های خود، کلیک کنید.


 


  • شما به صفحه جزئیات برنامه هدایت خواهید شد. شناسه برنامه در آدرس مروگرتان قابل مشاهده خواهد بود. آدرس اینترنتی باید همانند مثال زیر باشد: 

<https://unsplash.com/oauth/applications/<application_id


هشدار: به عنوان کسی که کاربر SaaS نیست،  شما قادر به ثبت نام در کلید Unsplash نخواهید بود و محدود به کلید تست خواهید بود که دارای محدودیت 50 درخواست Unsplash در هر ساعت می باشد.